داده‌ها از: 2022-05-26 23:59 UTC

کلیدها

برخی کلیدهای پرکاربرد

گزارش‌ها

درباره

گزارش‌ها داده‌های برچسب را از زوایای مختلفی نشان می‌دهد. در گزارش‌ها معمولاً داده‌های چند منبع به‌شکل جالبی در کنار هم آمده است. برخی گزارش‌ها برای یافتن خطاهای مشخصی کمک‌کننده هستند.

دیدن همهٔ گزارش‌ها...

نقشهٔ باز شهری برای معنابخشی به اشیای جغرافیایی از برچسب‌ها که در قالب key=value هستند استفاده می‌کند (کلید=مقدار). Taginfo با جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ این برچسب‌ها از منابع مختلف، به شما کمک می‌کند تا معنا و کاربرد هرکدام از آن‌ها را بفهمید.

از taginfo بیشتر بدانید...

برچسب‌ها

انواع رابطه

بین‌المللی

This is the main taginfo site. It contains OSM data for the whole planet and is updated daily.

دیگر سایت‌های taginfo را ببینید...

This website only works with Javascript! Please enable Javascript in your browser.